ReBalance your health, ReBalance your life!

Indien u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de behandelingen bij uw zorgverzekeraar ingediend. Wij hebben met (bijna) alle zorgverzekeraars een contract. Het aantal behandeling dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wanneer u zich aanmeldt, dan kijken wij dit graag voor u na. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie.

In specifieke gevallen wordt voor volwassenen, na de 20e behandeling, fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Zie lijst chronische indicaties Borst. In dit geval valt fysiotherapie dan in de basisverzekering en geldt er ook een eigen risico wat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.

Wanneer u niet of niet geheel bent verzekerd, dan hanteren wij de onderstaande tarieven.

Tarieven Fysiotherapie

Type Prijs
Screening: eerste contact zonder verwijzing van (huis)arts € 24,00
Screening, intake en onderzoek na screening € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Zitting fysiotherapie € 40,00
Lange zitting fysiotherapie € 55,00
Zitting oedeemtherapie € 55,00
Toeslag zitting aan huis (aanvullend op regulier tarief) € 18,00
Telefonisch consult € 22,50
Zitting fysiotherapie aan huis € 58,00
Zitting fysiotherapie in inrichting / instelling € 52,00
Handspalk (handtherapie) € 22,50
Eenmalig onderzoek € 68,00
Korte, eenvoudige rapportage € 45,00
Uitgebreide, complexe rapportage € 90,00
Niet nagekomen afspraak 100% van het voorgenomen tarief
Te laat afgemelde afspraak 100% van het voorgenomen tarief
 

Pakketten Fysiotherapie

Type Prijs
Intake, onderzoek en 3 behandelingen € 160,00
Intake, onderzoek en 6 behandelingen € 270,00
Intake, onderzoek en 12 behandelingen € 490,00
Intake, onderzoek en 19 behandelingen € 730,00
6 behandelingen (zonder intake) € 220,00
12 behandelingen (zonder intake) € 432,00
Intake, onderzoek en 6 behandelingen oedeemtherapie € 335,00
Intake, onderzoek en 12 behandelingen oedeemtherapie € 620,00
Intake, onderzoek en 18 behandelingen oedeemtherapie € 888,00