ReBalance your health, ReBalance your life!

Oedeemtherapie

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding". Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Oedeemtherapie helpt u hierbij.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfstelsel manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Als er in het menselijk lichaam een stagnatie in het lymfesysteem optreedt, zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht.
Zo ontstaan de niet-zichtbare en zichtbare oedemen. Deze oedemen kunnen fysieke en mentale klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, gaande van hoofdpijn, concentratieproblemen tot orgaanklachten. In al deze gevallen zal Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zijn.


Behandelbare klachten:

Zwellingen (oedeem) ; bijv. lymfoedeem, lipoedeem, veneuze insufficiëntie
Zwellingen na een ongeval of na een operatie.
Verstuikingen.
Bloeduitstortingen.
Spierpijnen en spierletsels.
Dystrofieën.
Reuma (ontstekingen)
Slijtage.
Klachten aan het zenuwstelsel ; bijv. bij M.S. , gezichtsverlamming, migraine.
Klachten als gevolg van stress; bijv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen.
Keel-, neus-, en ooraandoeningen.
Huidproblemen; bijv. chronische eczeem, littekens.
Longaandoeningen; bijv. chronische bronchitis, longemfyseem, astma.
Bloedcirculatiestoornissen; bijv. glaucoom, open wonden.
Orgaanklachten; bijv. in de darmen (ziekte van Crohn).

Oedeemtherapeuten

ReBalance Fysiotherapie Breda heeft 2 ervaren oedeemtherapeuten in het team. Er is elke dag een oedeemtherapeute aanwezig. U kunt bij ons snel terecht voor een afspraak op de dag die voor u het beste uitkomt.