ReBalance your health, ReBalance your life!

ReBalance Fysiotherapie biedt een beweegprogramma aan voor mensen met Diabetes Mellitus II en COPD. Het beweegprogramma wordt uitgevoerd door een ervaren en speciaal geschoolde fysiotherapeute.
Na een uitgebreide intake wordt er bepaald of u deel kunt nemen aan het beweegprogramma. Tijdens het beweegprogramma ervaart u het effect van bewegen op uw lichaam.

Naast de vergoeding voor fysiotherapie, kunt u ook een extra vergoeding krijgen voor het volgen van een beweegprogramma. Hiervoor dient u wel aanvullend verzekerd te zijn. Wilt u weten of uw aanvullende verzekering dit voor u dekt, wij zoeken dit graag voor u uit.